Governance, Risk and Compliance Services

IQUAP poskytuje širokú škálu služieb organizácie a riadenia spoločností, ktoré umožňujú nastaviť spôsob, štruktúru a procesy pre optimálne fungovanie a eliminovať rizikové oblasti.

Business
Consulting

IQUAP aplikovaním najmodernejších princípov a postupov ponúka zákazníkom riešenia v oblastiach projektového manažmentu, riadenia rizík, ľudských zdrojov, podnikových procesov a manažmentu kvality.

Information and Communication Technologies Consulting

IQUAP poskytuje konzultačné služby v oblasti riadenia IT, vo vybraných fázach vývoja informačných systémov a v oblasti podpory IT služieb.

Vzdelávanie

IQUAP realizuje vzdelávacie programy tvorené podľa individuálnych potrieb a požiadaviek zákazníkov najmä v oblasti informačných technológií, manažérskych a mäkkých zručností.