Vybrané referencie:

Allianz Slovenská poisťovňa

ČD Cargo

Česká pošta

Colná správa Slovenskej republiky

Český statistický úřad

Česká správa sociálního zabezpečení

Dôvera zdravotná poisťovňa

Eximbanka SR

Hella Slovakia Front-Lighting

Komerční banka

Központi Statisztikai Hivatal (Centrálny štatistický úrad Maďarsko)

Matador Holding

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo vnitra Česká republika

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Národná diaľničná spoločnosť

Orange

Oriflame

Sky Europe

Slovak Telekom

Sociálna poisťovňa

Slovenská pošta

Slovenská sporiteľňa

Slovenská záručná a rozvojová banka

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Slovenský ústav technickej normalizácie

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Tatrabanka

Ústav informácií a prognóz školstva

Všeobecná úverová banka

Všeobecná zdravotná poisťovňa

ZSSK Cargo