V súčasnej dobe je kľúčovou otázkou fungovania každej organizácie riadenie financií.

Poskytujeme širokú škálu poradenských služieb v oblasti ekonomicko – finančného riadenia, ktoré pomáhajú našim zákazníkom vytvoriť systémy, štruktúry a informácie potrebné pre ekonomicko - finančné rozhodovanie, a to najmä:

  • finančná analýza,
  • kalkulácia produktov a služieb,
  • znižovanie nákladov,
  • zefektívnenie využitia produkčnej kapacity,
  • optimalizácia riadenia cash-flow,
  • optimalizácia posudzovania investičných zámerov,
  • zavedenie manažérskeho účtovníctva a kontrolingu.

Na realizáciu ekonomicko – finančného riadenia využívame nielen všeobecne koncipované metodiky ale aj špecializované metodiky (Activity Based Costing, Activity Based Management, Benchmarking).