V rámci služieb pre optimalizáciu procesov ponúkame jedinečné riešenie pre matematické vyhodnotenie procesu, ktoré podporuje efektívne nastavenie výrobných a logistických procesov. Väčšina výrobných a logistických procesov má svoje rezervy, ktoré nie je jednoduché identifikovať. Zmeny v procesoch so sebou nesú riziká, ktoré je možné simuláciou eliminovať. Simulácia umožňuje identifikovať úzke miesta, hraničné podmienky, kedy dochádza k nežiaducim situáciám alebo len overiť produkciu pri zmene.

Simulácia procesov je vhodná aj pre simuláciu podnikových procesov, hlavne tam, kde ide o čas alebo o náhodné, ale predvídateľné správanie zákazníka a pomáha overiť a nastaviť parametre pre optimálne fungovanie.

Táto metóda sa používa najmä:

 • pri overení a nastavení výrobných liniek,
 • v logistických procesoch firmy, ale aj v rozsiahlejších logistických reťazcoch,
 • v call centrách, Point of Sales – nastavenie zdrojov a rezerv,
 • pri nastavení KPI pri podnikových procesoch,
 • pre dopravné uzly a dopravné situácie,
 • pri nastavení hraničných parametrov v krízových situáciách, napr.:
  • pri simulácii odbavenia zákazníkov pri preťažení (železničná stanica, terminál, call centrum, záchranné vozy sanitiek),
  • pri simulácii vyprázdnenia priestoru (budovy pri požiari).

Ponúkané riešenia:

 • zber podkladov pre simuláciu,
 • simulácia na základe simulácie diskrétnych udalostí,
 • overenie správneho fungovania procesu (podľa nového návrhu, overenie efektivity a odhalenie rezerv existujúceho procesu),
 • návrh KPI a iných parametrov pre správne fungovanie,
 • posúdenie vplyvu zmien z pohľadu ich prínosu a nákladovosti, poskytnutie podkladov pre napr. SixSigma stratégiu riadenia,
 • návrh zmien.

Pre plánovanie a simuláciu výrobných a podnikových procesov používame štandardný interaktívny simulačný softvér Witness.