Jedným zo základných nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality je systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001. Norma STN EN ISO 9001 sa nevzťahuje výlučne na vybrané produkty, ale na všetky odvetvia priemyslu a služieb.

Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy STN EN ISO 27001 je určený na ochranu informácií a zvládanie rizík, ktoré tieto informácie môžu potenciálne ohrozovať. Systém riadenia informačnej bezpečnosti môže byť zavedený pre špecifický informačný systém, jednotlivé časti informačného systému alebo môže zahŕňať celú organizáciu.

IQUAP ponúka poradenské služby pri:

  • zavádzaní systémov manažmentu kvality podľa normy STN EN ISO 9001,
  • zavádzaní systémov informačnej bezpečnosti podľa normy STN EN ISO 27001.