V rámci analýz a auditov informačných technológií vyhodnocujeme a popisujeme aktuálny stav všetkých alebo špecifikovaných častí používaných informačných technológií zákazníka.

Skúsení špecialisti IQUAP sa zameriavajú na:

  • dokumentovanie aktuálneho stavu IT,
  • tvorbu koncepcie rozvoja IT,
  • návrhy na rozširovanie existujúcich alebo zavedenie nových IT služieb,
  • návrhy na správne nastavenie procesov vývoja a prevádzky IT služieb,
  • návrh realizácie novej IT štruktúry alebo optimalizáciu existujúcej.