V rámci ICT poradenstva poskytujeme zákazníkom nasledujúce služby prevádzky a podpory IT, založenej na skúsenostiach ITIL:

  • konzultácie pri zavádzaní procesov prevádzky IT,
  • podpora pri obstarávaní IT služieb,
  • analýzy zmlúv na dodávku informačných systémov a servisných zmlúv,
  • monitoring výkonnosti IT systémov,
  • monitoring serverovej a sieťovej infraštruktúry,
  • monitorovanie a správu výkonnosti a dostupnosti softvérových aplikácií - Application Performance Management (APM).

Application Performance Management (APM) je disciplína v rámci Systems Management, ktorá sa zaoberá meraním výkonnosti a dostupnosti IT systémov naprieč všetkými vrstvami (klientská, webová, aplikačná, databázová). APM spája IT metriky s biznis hodnotou, zahŕňa nástroje, ktoré detekujú, diagnostikujú a reportujú výkonnostné problémy aplikácií, čím sa uisťuje, či sú alebo nie sú splnené očakávania koncových používateľov, príp. biznisu.